Opsesija – pdf

Sjajan roman Nore Roberts.

 

Iz knjige:

Ponovo je zaželjela da svane jutro pa da može da istražuje. Kada bi uspjela da se iskrade iz kuće i vrati tu po danu, to bi moglo da bude njeno mjesto. Mjesto gdje bi mogla da donese svoje knjige i čita – gdje ne bi bilo brata koji bi joj zanovijetao. I mogla bi da sjedi i crta ili samo da sjedi i sanjari.
Tu je neko nekad živio, tako da možda ima duhova. A ta je ideja bila uzbudljiva. Jako bi voljela da upozna duha.
A gdje li je otac nestao?
Ponovo je pomislila na ono zvečanje i škripu. Možda je ovo neka druga dimenzija i on je samo otvorio vrata i ušao u nju.
Imao je tajne, računala je da ih svi odrasli imaju. Tajne koje taje od svih, tajne zbog kojih se namrgode ako im postaviš pogrešno pitanje. Možda je on istraživač, istraživač koji je prošao kroz čarobna vrata i ušao u drugi svijet.
Ne bi mu se dopalo to njeno razmišljanje jer u Bibliji nema drugih svjetova, kao ni duhova i vještica tinejdžerki. A možda mu se ne bi dopalo to njeno razmišljanje zato što je istinito.
Osmjelila se na još nekoliko koraka naprijed, ušiju načuljenih da čuje i najtiši zvuk. A čula je samo grmljavinu, primicala se.
Kada je ovoga puta udarila prstom o kamen, oteo joj se kratak bolan jauk pa je skakutala na jednoj nozi dok bol nije popustio. Glupi kamen pomislila je i pogledala naniže.
Na toj blijedoj mjesečini nije ugledala kamen, već vrata. Vrata u zemlji! Vrata koja će zaškripati kad se otvore. Možda čarobna vrata.


Pdf knjiga

Komentariši